14 March 2017

Mag.oec. Vedrana Pribičević na CompleNet konferenciji

Viša predavačica na katedri za ekonomiju Vedrana Pribičević sudjelovala je na osmoj po redu CompleNet konferenciji(http://complenet.weebly.com/) ovaj put održanoj u Dubrovniku, i to od 21 do 24.03. 2017. Riječ je o jednoj od dvije najprestižnije konferencije iz područja teorije mreža, sa naglaskom na Big Data i kompleksne sustave. Rad naziva “Microeconomics of cascades in creditor-debtor network – Financial contagion in pre-bankrupcy settlement procedure of Croatian firms”, napisan u koautorstvu sa dr.Vinkom Zlatićem sa Instituta Ruđer Bošković prezentirala je na sesiji posvećenoj financijskim i ekonomskim mrežama.