24 January 2022

Izazovi u poučavanju jezika struke i poslovne komunikacije

Naša profesorica Ivanka Rajh sudjelovala je na konferenciji FET-Business Insights u organizaciji Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ iz Pule. Govorila je o izazovima u poučavanju jezika struke i poslovne komunikacije te važnosti odlaska na međunarodnu razmjenu i stručnu praksu za razvoj komunikacijskih vještina svakog studenta. Pritom je predstavila međunarodna iskustva ZŠEM-ovih studenata i nastavnika te pozvala slušatelje da svakako iskoriste mogućnosti koje pružaju programi kao što je Erasmus.

FET – Business Insights