5 July 2016

Ivija Bernatović, MBA sudjelovala na konferencijama u SAD-u

Od 8.- 10. ožujka 2015. prodekanica doc. dr. sc. Maja Martinović i Ivija Bernatović, MBA sudjelovale su na međunarodnoj konferenciji na Harvardu “21st Century Academic Forum” koja okuplja preko 160 sudionika iz 26 zemalja. Uz sudjelovanje u Glavnom odboru konferencije na Harvardu, imale su prezentacije o upravljanju kvalitetom u obrazovanju na primjeru Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Glavni govornici konferencije bili su dr. Helen A. Soule, koja radi u US Department of Education i dr. Chris Dede sa Harvard Graduate School of Education. Prezentirani radovi: Mission-Driven Assessment Strategy in Business Education, autori: Martinović, Maja, Barac, Zoran i Bernatović, Ivija i Effectively Designed Quality Measurements and Creating Assurance of Learning Culture, autori: Bernatović, Ivija, Njavro Djuro i Martinović, Maja.

Od 13. – 17. ožujka prodekanica doc. dr. sc. Maja Martinović i IvijaBernatović,MBA sudjelovale su na međunarodnoj konferenciji pod nazivomAcademic OASIS/IAABR – Key West International Multidisciplinary AcademicConference. Dr. sc. Martinović primila je nagradu od predsjednikaorganizacijskog odbora konferencije, dr. Detelina Elenkova, za Best PaperAward u kategoriji Economics and Market Studies. Naziv rada je TowardsUnderstanding Of The Croatian Book Market: Analysis Of Factors AffectingBook Buying.