Ivana Beštak stekla titulu MBA

Ivana Beštak – asistentica na Katedri za računovodstvo, je 20. prosinca 2016. obranila diplomski rad na temu “Tuzemni prijenos porezne obveze u Hrvatskoj i usporedba sa zemljama Europske unije”, pod mentorstvom dr.sc. Ivana Čevizovića. Time je stekla titulu stručne specijalistice poslovne administracije – MBA, u području računovodstva, revizije i poreza.