6 July 2016

Imenovanje novog predstojnika katedre za financije

Ulaskom u novu kalendarsku godinu, s 1. siječnja 2013. godine, predstojnikom katedre za financije imenovan je dr.sc. Ante Žigman. Na toj poziciji će profesor Žigman zamijeniti dosadašnjeg predstojnika katedre dr.sc. Denisa Alajbega koji je katedru za financije vodio proteklih šest godina. Ovim putem želimo čestitati kolegi Žigmanu na ovom imenovanju.