Ekonomski skup ZŠEM-a

U srijedu, 21.12.2016. na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa održan je ekonomski skup „Otkrivene preferencije Vlade u proračunu za 2017. i smjernicama za gospodarsku politiku za 2017. godinu“,  na inicijativu prof. dr. sc. Ive Bićanića koji se ovog semestra pridružio nastavnom timu ZŠEM-a. Cilj ovog cjelodnevnog skupa bio je istražiti kakve su očekivane implikacije tih odluka za gospodarstvo s obzirom na tri ključna područja uspješnog razvoja i sagledati značaj donesenih odluka u kontekstu izbora drugih gospodarstva. Na konferenciji su sudjelovali brojni ekonomski stručnjaci, razgovaralo se o poduzetnicima i bazenima poduzetništva, o problemu poduzetnika iz nužde a ne iz uočene prilike, problem koji je istaknula prof. dr. sc. Slavica Singer. Vedrana Pribičević i Anja Tkalčević analizirale su produktivnost hrvatskog gospodarstva po sektorima s obzirom na produktivnost rada i ukupnu faktorsku produktivnost. O kreditnom rejtingu i njegovoj precijenjenosti kao utjecaju na političku i financijsku situaciju govorio je Rafael Ravnik.Velimir Šonje istaknuo je ograničenost fiskalne politike javnim dugom dok Vladimir Gligorov smatra da je Hrvatska malo otvoreno gospodarstvo te da njeni problemi nisu singularni te bi se prilikom izbora ciljeva trebalo uzeti u obzir i iskustva drugih zemalja koje su se suočavale sa sličnim gospodarskim izazovima. Zaključak s kojim se slaže većina stručnjaka dao je i Vedran Šošić koji naglašava da ekonomska politika Vlade, posebice fiskalna, dijelom definira i makroekonomski okvir unutar kojeg djeluje monetarna politika i time utječe na mogućnosti i dosege njezinog djelovanja. U trenutnoj su fazi za učinkovitost monetarne politike posebno važne politike usmjerene na restrukturiranje duga i razne mjere za poticanje kreditiranja, poput jamstvenih shema. No, u srednjem i dužem roku rast se ne može temeljiti isključivo na ekspanzivnosti monetarne politike. Na samom kraju skupa na okruglom stolu raspravljali su Anita Cvetić Oreščanin, direktorica Poslovne Inteligencije, Franjo Luković, bivši predsjednik Uprave Zagrebačke banke, dr. Dino Dogan, direktor Europlakata, te dekan ZŠEM-a Đuro Njavro, dok je raspravu moderirao dr. Željko Ivanković. Diskutanti su podijelili svoja međunarodna iskustva u ugovaranju poslova s privatnim i javnim sektorom te jasno ocrtali konture glavnih problema hrvatskog gospodarstva s pozicije poduzetnika. Glavni je zaključak da najviše nedostaje poštivanja tržišne utakmice, pogotovo od strane države i s njom usko povezanih interesnih skupina. Jasna, jednostavna i ista pravila za sve aktere na tržištu učinila bi poslovanje lakšim a Hrvatsku poželjnom destinacijom za toliko potreban strani kapital.

Fotografije