1 October 2020

dr.sc. Mirna Koričan Lajtman mentorira u Hackathonu

Održan je dvodnevni Open Data Hackathon u organizaciji Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u okviru projekta ODEON (Open Data for European Open iNnovation), financiranog kroz program Interreg Mediterranean Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naša dr.sc. Mirna Koričan Lajtman mentorirala je natjecatelje Open Data Hackatona.

Dr.sc. Koričan Lajtman,  okviru projekata ZŠEM-a sudjelovala u izradi poslovnih i marketinških planova za kompanije u regiji. Upoznata je s koracima pripreme te izvršenja strategije poslovanja kompanija. Sudionicima će pomoći oko tehničkih dijelova analize tržišta, osmišljavanja vizije, kao i definiranja tržišnog segmenta te preciziranja usluge/proizvoda koji se nudi.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/biznis/proglaseni-pobjednici-open-data-hackathona-odrzanog-u-okviru-projekta-odeon-1434710 –