3 October 2016

Dr. sc. Kristina Šorić na konferenciji KOI 2016

 

Naša profesorica dr. sc. Kristina Šorić sudjelovala je od 27.-29.9.2016. u radu 16th International Conference on Operational Research, KOI 2016 u Osijeku. Na istoj je organizirala okrugli stol na temu “OR in Education” u okviru kojeg je predstavila svoje istraživanje o stanju operacijskih istraživanja i metoda optimizacije na hrvatskim visokoškolskim institucijama. Predstavila je i ZŠEM-ov studij Poslovne matematike i ekonomije, te podijelila svoja iskustva sa sudionicima. Na istoj je konferenciji dr. sc. Kristina Šorić izložila i dva rada u koautorstvu sa našim profesorima, te je na kraju primila i nagradu za poseban doprinos Hrvatskom društvu za operacijska istraživanja čija je predsjednica bila kad se društvo počelo razvijati, od 2000. do 2004., kao i za doprinos razvoju operacijskih istraživanja uopće.

koi1 koi2 koi4

koi3