6 July 2016

Dr. sc. Jurković Majić objavila rad u prestižnom američkom časopisu

 

Prodekanica dr. sc. Jurković Majić objavila je članak u prestižnom američkom časopisu Journal of Tourism and Hospitality Management. Članak naziva “Religious Ethnocentrism in International Trade Policies” osvrće se na temu etnocentrizma u međunarodnoj trgovini, a predstavlja aktualnu temu istraživanja kojim se prof. Jurković Majić bavi već nekoliko godina.