6 July 2016

Dr. sc. Jelena čuveljak članica Radne skupine za izradu nacrta Zakona o postupcima za naknadu štete zbog povreda prava trživnog natjecanja

 

Naša profesorica visoke škole dr. sc. Jelena Čuveljak imenovana je članicom Radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o postupcima za naknadu štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja. Radna skupina osnovana je u svrhu prenošenja Direktive 2014/104 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije (32014L104, SL L 349/1, 5.12.2014)