6 July 2016

Doktorirao kolega Borna Jalšenjak

 

Čestitamo kolegi dr. sc. Borni Jalšenjaku koji je upravo obranio doktorsku disertaciju na temu: “Filozofija u temelju teorije samoodređivanja i motivacije: važnost razumijevanja motivacije kao filozofsko antropološkog koncepta”. Kolega Jalšenjak svoju je doktorsku disertaciju obranio na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.