1 April 2017

Dodatni seminar iz kolegija Osnove financijske matematike

Dodatni seminar iz kolegija Osnove financijske matematike (Principles of Financial Mathematics) se u subotu, 1.4.2017. odvijao u prostorijama Platinum Investa, kojeg su studenti druge godine studija Poslovna matematika i ekonomija i dio studenata prve godine studija Ekonomija i management na engleskom jeziku posjetili zajedno sa vanjskim suradnikom ZŠEM-a, Andrejom Bajićem. Studenti su ukratko upoznati s djelatnostima Platinum investa, koje su mogucnosti ulaganja na hrvatskom tržištu, te se nakon toga prešlo na rješavanje zadataka iz spomenutog kolegija u Excelu.