Članovi ZŠEM-a na 32. mednarodnoj konferenciji o razvoju organizacijskih znanosti

Na 32. međunarodnoj konferenciji SmartOrganization – HighPotentials. LeanOrganization. Internet ofThings. održanoj 20. – 22. ožujka 2013. u Portorožu (Slovenija), sudjelovala je ispred ZŠEM-a članica katedre za financije, Dina Vasić, MBA s radom “Currenttrendsinfinancinghighereducation – European, North American, and Australianhighereducationfinancingchangesandchallengesoverview”. Autori rada su Dina Vasić (Katedra za financije), Ivija Jelavić (Katedra za management) i studentica Tena Kotvas.