Članovi ZŠEM-a na 25. BACEE konferenciji u Budimpešti

U periodu od 19-20.04.2012. članovi ZŠEM-a su prisustvovali na 25. međunarodnoj  konferenciji u sklopu organizacije Udruge banaka centralne i istočne Europe (BACEE) u Budimpešti. Na konferenciji je prisustvovala asistentica na Katedri za računovodstvo Martina Josipović bacc.oec., zajedno s predavačem s Katedre za financije Dinom Vasić, MBA.

.