8 December 2016

Članovi katedre na okruglom stolu "Očekivanja:Ekonomska i fiskalna politika 2017"

Članovi katedre sudjelovali su u utorak, 6.12.2016 na okruglom stolu i diskusiji na temu “Očekivanja: Ekonomska i fiskalna politika 2017” u organizaciji Zagrebačke Incijative i Konrad Adenauer Stiftung. Dr.sc. Ante Žigman, predavač s katedre za ekonomiju prezentirao je o monetarnoj politici i njenim kretanjima u posljednih deset godina s zaključkom kako će HNB i dalje održavati stabilnost tečaja i cijena te provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku. Na okruglom stolu prezentirali su još i dr.sc. Michael A. Lange, Anton Starčević te prof.dr.sc. Ljubo Jurčić. U okruglom stolu i diskusiji sudjelovala je i asistentica s katedre Anja Tkalčević.