Čestitke kolegici Zdravki Biočini

Zdravka Biočina, asistentica Katedre za marketing i turizam doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike Sveučilišta u Zagrebu.

Čestitamo!