6 June 2017

Asistent Philip Vranešić posjetio CISLa 2017 konferenciju u Češkoj

Asistent na ICT katedri, Philip Vranešić, je posjetio prvu konferenciju o Interslavenskom jeziku, CISLa 2017 u Češkoj. Radi se o jeziku koji koriste slavenski narodi za komunikaciju među sobom, što je moguće zbog činjenice da su slavenski jezici relativno koherentna obitelj. Danas interslavski jezik obrađuje nekoliko projekata, prije svega, Slovianski i Neoslavonski, gdje se pokušava dovršiti i sofverski program pomoču kojeg će prijevodi izmešu slavenskih zemalja biti brži te točniji s obzirom da se gube određeni pojmovi ako se prevađa preko engleskog jezika.

Više o konferenciji: http://cisla.slavic-union.org/