6 July 2016

2. stručno-znanstveni skup "Jezik struke – teorijski i praktični aspekti"

 

U subotu 22. 2. 2014. Dunja Krpanec, Jelena Parizoska i Ivanka Rajh sudjelovale su na II. stručno-znanstvenom skupu Jezik struke – teorijski i praktični aspekti i prezentirale dva rada: „Frazemi u poslovnom engleskom jeziku (Parizoska/Rajh) i „Analiza potreba iz perspektive predmetnih nastavnika“ (Rajh/Krpanec). Skup je održan u organizaciji Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama na veleučilištu VERN, a svoje je radove predstavilo 30-tak sudionika.