Kontakti

Dekanat

Adresa

Zagreb school of Economics and Management Vukasovićeva ulica 1 10 000 Zagreb

Radno vrijeme

Radnim danom od 9 do 17 sati

Dekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa, dr.sc. Mato Njavro

dr. sc. Mato Njavro

Dekan
Višnja Kovačićek

Višnja Kovačićek, mag. pol.

Asistentica dekana
Zoran Barac

dr. sc. Zoran Barac

Direktor