Rad na Edulearn konferenciji

Na 10. Edulearn konferenciji održanoj na Mallorci sudjelovalo je 800 participanata iz 75 država, a ZSEM-ovi predavači K. Aleksić-Maslać,, B. Sinković i P. Vranešić publicirali su rad po nazivom THE ROLE OF COMPETITION AND REWARD REGARDING STUDENT MOTIVATION IN THE GAMIFICATION PROCESS OF DIFFERENT AGE GROUPS. 

Prodekanica Karmela Aleksić-Maslać je prezentirala rad te predstavila korištenje gamificationa na ZŠEM-u. Zbornik radova bit će indeksiran u WoS-u.