Profesorica I. Škreblin Kirbiš objavila rad u PRJ Društvena istraživanja

Prof. Ivona Škreblin Kirbiš s Katedre za management objavila je rad u PRJ Društvena istraživanja. Časopis je indeksiran u Current Contents – Social & Behavioral Sciences (Thomson Reuters), EBSCO, Scopus (Elsevier) i drugim bazama.