Prof. I. Bušljeta Banks na konferenciji Theory and Applications in the Knowledge Economy

Dr. sc. Ivana Bušljeta Banks i alumna diplomske škole ZSEM-a, Selma GutlicMBA, sudjeluju na TAKE konferenciji (Theory and Applications in the Knowledge Economy), koja se održava od 12. do 14. srpnja na EFZG-u, u organizaciji EFZG-a, Universidade de Aveiro (Portugal) i E4 Conferences Scientific Organization. Prezentirat će rad pod naslovom CITY BRANDING – ANALYSIS OF AWARENESS OF BIHAĆ AS A TOURIST DESTINATION (autori: Selma Gutlic, Ivana Bušljeta Banks, Mirela Kljajić-Dervić), koji se temelji na Selminom diplomskom radu.

Više informacija o konferenciji: http://www.take-conference.com/