Međunarodna znanstvena konferencija o primjenjenoj etici i umjetnoj inteligenciji

Zagrebačka škola ekonomije i managementa organizira jednodnevna Međunarodna konferencija iz primjenjene etike i umjetne inteligencije. Od predavača sudjelovati će profesori sa Sveučilišta u Beču, Sveučilišta u Ljubljani, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Milanu, Sveučilišta u Zagrebu, DIU Međunarodnog Sveučilišta, stručnjaci s Policijske akademije, iz bankarskog sektora, ali i ljudi iz prakse, tj. privatnih kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom. Sudjelovat će i profesori sa ZŠEM-a. Znanstveni organizatori nadaju se kako će konferencija postaviti niz novih pitanja, pokušati umanjiti postojeće, često iracionalne strahove pred umjetnom inteligencijom, ali i spomenuti neke nove čije pojavljivanje može biti uzrokovano novim pojavama u novim generacijama umjetne inteligencije. Tijekom simpozija bit će dostupan i zbornik radova sa simpozija (sa svim sažecima i tekstovima većine predavanja). Nadamo se kako će konferencija pomoći svima u nekoj mjeri, od znanstvenika, preko praktičara, pa do svih koji se u svakodnevnim poslovima i profesionalnom životu koriste umjetnom inteligencijom ili će im to uskoro postati nužnost.

Znanstvena organizacija simpozija: Kristijan Krkač i Borna Jalšenjak

Više o konferenciji možete vidjeti ovdje.