30 May 2021

EU projekt

O projektu

Dekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa dr.sc. Đuro Njavro potpisao je 12.10.2018. godine ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta Business Mathematics and Computer Science - Razvoj diplomskog studija. Projekt je ukupno vrijedan 1.562.949,31 HRK te je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u iznosu od 691.649,65 HRK, a provodi se u sklopu Poziva Internacionalizacija visokog obrazovanja objavljenog u okviru Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima.

1200 x 875 (22)
1920800 (7)

Službena stranica projekta

Saznaj više