dr sc Liljana Ferbar Tratar održala predavanje „HOLT-WINTERS FORECASTING METHODS and JOINT OPTIMIZATION OF THE FORECASTING/INVENTORY PROBLEM“

 

U okviru znanstvenog kolokvija dr sc Liljana Ferbar Tratar sa ljubljanskog sveučilišta održala je predavanje „HOLT-WINTERS FORECASTING METHODS and JOINT OPTIMIZATION OF THE FORECASTING/INVENTORY PROBLEM“