D. Vasić prezentirala rad na Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) and Doctoral Consortium

Dina Vasić s Katedre za financije i računovodstvo, sudjelovala je na znanstvenoj konferenciji i doktorskom kolokviju Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) and Doctoral Consortium, održanog od 5.-9. lipnja u Waterfordu (Irska) gdje je predstavljala svoj doktorski istraživački projekt Angel investment and investment selection: an empirical analysis of investment selection criteria and processes.  Ova konferencija jedna je od najprestižnijih konferencija iz sekcije znanstvenih istraživanja u financiranju poduzetništva i poduzetništvu općenito. Za sudjelovanje na konferenciji, Dina je izabrana kao jedan od 25 kandidata iz cijelog svijeta koji su mogli predstaviti svoj istraživački projekt međunarodnom timu profesora za ocjenu kvalitete svojih doktorskih radova. Za svoj rad osvojila je nagradu konferencije “Best poster session”.