Studenti ekonomije i managementa

Learn from the best. Lead the change.

Information Access

Službenik za informiranje

Višnja Kovačićek; +385 1 6042 760, visnja.kovacicek@zsem.hr

Asistentica dekana ZŠEM-a, Višnja Kovačiček

Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15) Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) jamči pravo na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela s javnim ovlastima.

Službenik za informiranje vodi brigu o redovitom objavljivanju informacija na mrežnim stranicama, kao i rješavanju pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Također, unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija ZŠEM-a, koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti te osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom. U odgovornosti Službenika za informiranje je i dostava godišnjeg izvješća Povjereniku za informiranje, objava izvješća na mrežnim stranicama te vođenje službenog upisnika.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice ZŠEM-a (http://www.zsem.hr) bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva putem obrazaca dostupnim na mrežnim stranicama ZŠEM-a.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se, prema članku 27. Zakona, ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.