javnost obrana

Terms of Final and Graduate Theses

Student PIN: 086-0/2017

Topic: Spajanja i preuzimanja s ciljem korporativnog rasta

Mentor: Ana Rauker, MBA, viši predavač

Time: 15.2.2022. at 11 am via ZOOM-a

 

Student PIN: 58-1/17 

Topic: Disavantages of relative valuation as a method for valuating stocks on example of pharmaceutical, telecommunication and banking sector

Mentor: dr. sc. Zoran Barac

Time: 14.02.2022. at 4 pm via ZOOM-a

 

 

Student PIN: 006-3/2017

Topic: Zavaravajuće oglašavanje i društvena odgovornost

Mentor: izv. prof. dr. sc. Kristijan Krkač, prof. v. š. u trajnom zvanju

Time: 25.01.2022. in 5 pm via ZOOM

 

Student PIN: 122-0/19E

Topic: A Historical Overview of the Concepts of Business Ethics and Corporate Social Responsibility

Mentor: izv. prof. dr. sc. Borna Jalšenjak

Time: 25.01.2022. at 5 pm via ZOOM

 

Student PIN: 028-1/19

Topis: Machine learning methods in prediction of financial crises

Mentor: dr. sc. Ivana Geček Tuđen

Time: 28.1.2022. in 6 pm via ZOOM