3 studenoga 2017

ZSEM Business Insights: Treba li javnoj politici bihevioralna ekonomija?

Trebaju li javne politike bihevioralnu ekonomiju?
Ovogodišnja Nobelova nagrada iz ekonomije dodjeljena je Richardu Thaleru iz područja bihevioralne ekonomije, novog interdisciplinarnog područja istraživanja koje obogaćuje ekonomiju uvidima iz psihologije i neuroznanosti. Thaler je o znanost o donošenju odluka uveo pojmove kao što su efekt posjedovanja(eng.endowment effect) i mentalno računovodstvo, koji predstavljaju bitan doprinos našem shvaćanju ponašanja pojedinaca koje često odstupa od pretpostavki koje opisuju homo oeconomicusa u ekonomskoj literaturi. Thaler je također i otac nove paradigme u dizajnu efektivnih ekonomskih politika – tzv. libertarijanski paternalizam uz pomoć kojeg možemo iskoristiti sustavnu iracionalnost pojedinaca kako bi ih potaknuli (eng.nudge) da donesu bolje ekonomske, financijske i zdravstvene odluke za sebe. Bihevioralna ekonomija je tako postala glavni saveznik donositeljima javnih politika temeljenih na dokazima(eng. evidence-based policy) a njenu moć su prepoznali i političari koji nerijetko među svojim suradnicima imaju i bihevioralne ekonomiste(tzv.nudge teams).
Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, bihevioralna ekonomija se izvodi u kontinuitetu od 2013.godine, na hrvatskom i na engleskom, u proljetnom semestru i na ljetnoj školi. Na ljetnoj školi bila je uzastopno najposjećeniji kolegij koji su slušali studenti više od 30 zemalja. U tandemu ju izvode ekonomska psihologinja i ekonomistica: dr.sc. Andrijana Mušura koja je doktorirala na mentalnom računovodstvu, i Vedrana Pribičević čiji doktorat istražuje ekonomske mreže u okviru ekonofizike. Na predavanju ćete imati priliku ući u svijet bihevioralne ekonomije i njene primjene u rješavanju stvarnih ekonomskih problema. Predavanje će se održati u dvorani Franck Superiore, 15-16:30h.Ulaz slobodan!