22 ožujka 2022

Izbori za Predsjednika Studentskog zbora

Raspisani si izbori za Predsjednika Studentskog zbora ZŠEM-a!

Studentski zbor djeluje kao krovna organizacija studenata ZŠEM-a te u skladu s tim radi na promicanju njihovih interesa. Upisom na ZŠEM svaki student postaje članom Studentskog zbora i tako dobiva za mogućnost sudjelovati u svim aktivnostima i radu Studentskog zbora. Koristi aktivnog sudjelovanja u Studentskom zboru su mnogobrojne, a najvažnije su razvijanje studentskih socijalnih vještina, upoznavanje kolega, razvijanje mreža poznanstava, promoviranje škole te samih studenata.

Pismo predsjednice Izbornog povjerenstva

Poštovani kolege i kolegice,

Dekan ZŠEM-a raspisao je izbore za predsjednika/cu Studentskog zbora za dan 22. ožujka 2022. godine. Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu do 11.03.2022. Godine na e-mail anamarija.tabulov@zsem.hr. Objavu kandidatura će Izborno povjerenstvo javno obznaniti na stranicama i Oglasnoj ploči ZŠEM-a dana 14.03.2022.godine. Kandidature koje neće biti sastavljene sukladno čl. 6. Pravila o izborima za Studentski zbor ZŠEM-a, bit će odbačene. Popis odbačenih kandidatura također će biti objavljen 14.03.2022. godine. 

Kandidati čije su kandidature odbačene imaju pravo prigovora Povjerenstvu za prigovore do isteka narednog radnog dana od objave kandidatura, odnosno 14.03.2022. Valjanost kandidature može osporavati svaki student.

Povjerenstvo za prigovore odlučivat će o prigovorima 15.03.2022. godine.

Kandidirati se može svaki student ZŠEM-a u skladu sa člankom 14. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama ( NN 71/07 ) IZRIJEKOM JE ZABRANJENA kandidatura onom studentu koji u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova ili koji drugi puta ponavlja godinu tijekom studiranja.

Kandidatura, čl. 6. Pravila o izborima za Studentski zbor ZŠEM-a,  sadrži:

      Ime i prezime studenta, godinu rođenja te matični broj studenta

      Potvrdu o statusu studenta da je upisan u tekuću akademsku godinu te prijepis ocjena, a u kojima se dokazuje nepostojanje zapreke kandidature iz čl. 14. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama ( NN 71/07 )

      Potpis kandidata 

 

      Predsjednik Izbornog povjerenstva                

                                                                                     Anamarija Tabulov, bacc.oec.