10 listopada 2018

Gostujuće predavanje dr. sc. Nevena Matesa

Pozivamo vas na gostujuće predavanje hrvatskog člana Revizorskog suda Europske Unije Nevena Matesa koje će se održati na ZŠEM-u u srijedu 10. listopada 2018. u dvorani Franck Superiore Espresso s početkom u 15:00 sati. Dr. sc. Mates ukratko će predstaviti aktivnosti i dužnosti Revizorskog suda EU te prezentirati rezultate projekta Instrumenata kreditnog jamstva financiranih sredstvima EU a: „…ostvareni su pozitivni rezultati, ali potrebno je poboljšati usmjeravanje na ciljne korisnike i koordinaciju s nacionalnim programima.“