1 lipnja 2021

Dodjela AUDIT certifikata

Zagrebačka škola ekonomije i managementa dobila je za svoj sustav osiguranja kvalitete najvišu ocjenu NAPREDNE RAZINE! Time je ZŠEM najbolje ocijenjeno visoko učilište u Republici Hrvatskoj u postupku vanjske neovisne prosudbe sustava osiguranja kvalitete.

Ocjenjivanje je provela  Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Njezino međunarodno stručno povjerenstvo boravilo je u posjetu ZŠEM-u 22. i 23. rujna 2020. Provelo je audit sustava osiguravanja kvalitete, mjereći ga prema postojećim hrvatskim i europskim standardima.

Nakon preko dvanaest godina stvaranja sustava osiguranja kvalitete on je dosegnuo zavidnu razinu, a ZŠEM je u konačnici dobio potvrdu da je najbolji.

Kako navodi predsjednica Odbora za kvalitetu ZŠEM-a Edda Apfenthaler, prema svim kriterijima za audit koji obuhvaćaju: politiku kvalitete, planiranje i upravljanje, provedbu i praćenje, procjenu i poboljšanja, inovacije i utjecaj, ZŠEM je ocijenjen najvišom, NAPREDNOM razinom.

Dekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa dr.sc. Mato Njavro ističe kako je “škola posvećena kvaliteti od samog osnutka, a izvrsnih rezultata ne bi bilo bez timskoga rada svih djelatnika i dionika škole”.

 

Svečana dodjela AUDIT certifikata Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa održat će se u utorak, 1. lipnja 2021. u 17 sati na našem novom kampusu u Vukasovićevoj ulici 1.