Jesenski semestar (rujan – veljača)

 • Strategije upravljanja ljudskim potencijalima (5 ECTS)

  Cilj ovog kolegija je studentima omogućiti primjenjivanje teorije koristeći simulaciju. Studenti uče kako donositi odluke o odabiru kandidata pri zapošljavanju, unapređenju zaposlenika, edukaciji i drugim faktorima koji utječu na poziciju kompanije na tržištu. Također, upoznaju se s posljedicama managerskih odluka na motivaciju zaposlenika, fluktuaciju zaposlenika i sl.

 • Maksimizacija i mjerenje vrijednosti poduzeća / CAPSTONE (5 ECTS)

  Ovaj kolegij pomaže studentima pri razumijevanju konstantnog i sistemskog upravljanja funkcijama unutar organizacija tako da iste budu konkurentne na današnjem tržištu. U sklopu ovog kolegija studenti rade Capstone računalnu simulaciju. Raspravlja se o značaju maksimizacije vrijednosti za dioničare i brojnim drugim gledištima koristeći teorijske pojmove koji se primijenjuju u simulaciji. Studenti upravljaju svim gledištima poslovanja: proizvodnjom, marketingom, logistikom, financijama, ljudskim potencijalima itd.

 • Kontroling (3 ECTS)

  Ovaj kolegij priprema studente za kritičko i analitičko razmišljanje pri donošenju poslovnih odluka temeljenih na trenutno dostupnim informacijama iz različitih izvora financijskih izvješća. Ovim putem, studenti/manageri bi trebali koristiti znanje stečeno kroz svakodnevne situacije u kompaniji u kojoj su trenutno zaposleni. Neke od tema ovoga kolegija su tumačenje i analiza osnovnih financijskih izvješća, izračun troškova i proces poslovnog proračuna te tumačenje novih pojmova korištenih za mjerenje vrijednosti kompanije za dionike.

 • Kvantitativne metode za managere (4 ECTS)

 • Upravljanje projektima (5 ECTS)

  Učinkovito upravljanje projektima osigurava da su projekti gotovi unutar zadanih rokova i proračuna te posjeduju zadovoljavajuću razinu kvalitete. Jedan od glavnih ciljeva ovoga kolegija je upoznavanje studenata s tehnikama potrebnima za ostvarivanje navedena tri cilja. Osnovni problemi i dijelovi upravljanja projektima koje studenti trebaju ovladati su: osobine učinkovitog projektnog managera, karakteristične odgovornosti managera i izbor projekta, razvijanje i dostavljanje projekta; razvijanje detaljnog vremenskog i poslovnog plana te proračuna, osnivanje i održavanje projektnog tima, upravljanje i kontroliranje kvalitete rada na projektu i upravljanje rizicima; komunikacija između članova projektnog tima, investitora i managera; predviđanje i izbjegavanje potencijalnih problema; specifične uloge potpornih usluga (financije, marketing, nabava, tehnološka podrška).

 • Marketinška strategija / simulacija (5 ECTS)

  Uloga ovoga kolegija je upoznavanje studenata s praktičnom primjenom marketinške strategije, počevši s izazovima s kojima se svaki manager suočava. Uobičajeno, ovi izazovi uključuju: (1) procjenjivanje tržišta, konkurencije i uvjeta koji djeluju na prodaju dobara i usluga, (2) segmentaciju tržišta, odabir ciljanog tržišta i marketinškog miksa, (3) strategije kroz koje je održavana konkurentna prednost na različitim tržištima i u konkurentnim uvjetima (stadiji uvođenja, rasta, zrelosti i pada). Osnova ovoga kolegija je, naravno, simulacija marketinške strategije, Markstrat, u kojoj studenti donose odluke o svojim marketinškim strategijama uz zadane parametre na tržištu s intenzivnom konkurencijom.

Proljetni semestar (ožujak – srpanj)

 • Management promjene i ljudskih potencijala (5 ECTS)

  Management promjene i ljudskih potencijala, fokusira se na mikro gledišta promjena te psihološki otpor promjenama. Na ovome kolegiju obuhvatit će se osnovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima učeći na primjeru poslovnih organizacija s drugim kolegama te izradom projekta. Studenti će također analizirati radna mjesta i opise poslova. Funkcije obrađene na ovome kolegiju uključuju: zapošljavanje, odabir radnog mjesta te upoznavanje s istim, osposobljavanje zaposlenika, itd.

 • Poslovna etika i korporacijska odgovornost (6 ECTS)

  Na kolegiju Poslovna etika i korporacijska odgovornost, studenti će naučiti kako na providan način prepoznati moralne dileme u poslovnom okruženju te im brzo pronaći primjereno rješenje. Jedan od elementa kolegija bit će primjena kritičkog mišljenja na poslovne slučajeve i donošenje providnih, etičkih poslovnih odluka. Teme koje su obrađene na ovome predavanju uključuju: etičke sustave, etičko donošenje odluka u poslovanju – sve u odnosu na stranke, tržište, okolinu, nabavu te internacionalno poslovanje. Nadalje, analizirat će se mjesto i uloga korporacije u pogledu njene pozicije s osvrtom na kulturu, religiju, tradiciju, politiku vlade, zakonodavstvo, itd.

 • Vodstvo (4 ECTS)

  Različiti oblici vodstva su ključni za opstanak svih vrsta organizacija. Uz pomoć praktičnih primjera i igranja uloga, ovaj kolegij posebno naglašava motivaciju, razumijevanje, međuljudske odnose, modele komunikacije, upravljanje promjenama, sposobnosti slušanja, timski rad, razlučivanje sukoba, pregovaranje, upravljanje vremenom, postavljanje ciljeva te organizacijske vrijednosti.

 • Strategija (5 ECTS)

  Ovaj kolegij je osnovan na sljedećim temama i strategijama upravljanja: razvijanje sposobnosti za strateško razmišljanje, procjenjivanje mogućnosti, predviđanje i upravljanje strateškom promjenom; povezivanje različitih upravljačkih disciplina; reakcije na stjecaje, vanjske usluge, padajući broj zaposlenika, zajednička ulaganja, strateška udruživanja; razvoj, koordinacija i upravljanje financijskim, fizičkim i ljudskim resursima; modeli strategije, konkurentne prednosti, strateške opcije.

 • Managerske vještine (3 ECTS)

  Managerske vještine su u potpunosti usmjerene na praktične vježbe. One pokrivaju tri različite upravljačke tehnike: prezentaciju, poslovno pregovaranje te poslovno donošenje odluka. U prvome dijelu predavanja, studenti će razviti i izbrusiti svoje prezentacijske vještine. Uz snimanje i analizu svojih govora, studenti će raditi na dodatnim vježbama koje uključuju video-snimanje i analizu situacije.

  Drugi dio predavanja bit će fokusiran na važne teorijske pojmove koji će pomoći studentima razumjeti proces pregovaranja te poboljšati svoje pregovaračke sposobnosti. Zatim slijedi niz vježbi osmišljenih za razvijanje tehnika pregovaranja (distributivno i solidarno pregovaranje, povjerenje, kapital, osobni stil, kreativnost, pregovaranje s više sudionika, itd.).

  U zadnjem dijelu predavanja koje se odnosi na donošenje poslovnih odluka, studenti će biti upoznati s intuitivnim, racionalnim, programiranim i neprogramiranim, te interaktivnim donošenjem odluka. Napredne teme kao što su teorija igara te informacije dodatne vrijednosti u donošenju odluka bit će prezentirane studentima po prvi put tijekom njihovog studija.

 • Stručna praksa (3 ECTS)

  Svrha stručne prakse je omogućiti studentima primjenu akademskog znanja i vještina u stvarnome poslovnom okruženju te im razviti samostalnost, odgovornost i kreativnost potrebne za ispunjavanje poslovnih i radnih zadataka u situacijama s praktičnim poslovnim aktivnostima. Studenti su potaknuti na povezivanje svoje stručne prakse s pripremom diplomskog rada tako da kroz praksu primjenjuju znanje i vještine usvojene tijekom studija, ali i prikupljaju i analiziraju primarne i sekundarne podatke te predlažu preporuke temeljene na sakupljenim podacima.

 • Diplomski rad (7 ECTS)

  Posljednji korak u diplomskome studiju je pisanje završnoga rada u području po želji kandidata koji je mentoriran od strane jednog od predavača iz željenog područja. Prije nego li se kandidati upuste u ovaj istraživački rad, treba se predati prijedlog željene teme uključujući metodologiju korištenu u istraživanju. Mentor će pomagati kandidatu kroz cijeli tijek istraživanja pa sve do završetka i obrane diplomskog rada.