Vedrana Pribičević, mag.oec.

Vedrana Pribičević

Vedrana Pribičević diplomirala je Makroekonomiju na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu. Kao student bila je demonstrator i istraživač kod prof.Ive Bićanića na katedri za Makroekonomiju i ekonomski razvoj. Trenutno pohađa doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani gdje su joj mentori prof.dr.sc.Podobnik i prof.dr.sc.Aljoša Valentinčić. Njen istraživački fokus trenutno je na interdisciplinarnom području kompleksnih adaptivnih sustava, s posebnim naglaskom na širenje financijske zaraze i sistemskom riziku u multipleks ekonomskim i financijskim mrežama.

Pribičević je sudjelovala u nekoliko domaćih znanstvenih i stručnih projekata koji su financirale Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska udruga banaka, ali također je bila dijelom i internacionalnih projekata civilnog obrazovanja Transition Dialogue kojeg financira njemačka Federalna agencija za građanski odgoj. Osim kurikula za srednje škole za podučavanje tranzicije, Pribičević ima iskustva i u kreiranju edukativnih materijala za šire mase kao što je “Ekonomski zabavnik”, dnevna emisija o ekonomiji koja se emitirala na nacionalnoj televiziji i čiji je ko-kreator i scenarist. Pribičević je također pisala ili piše za glavne medije u Hrvatskoj – od magazine Banka, do tportala, Jutarnjeg Lista, 24sata ili Expressa – te se pojavljuje kao ekonomski komentator na svim glavnim TV i internet medijima u Hrvatskoj i regiji.

Tečno govori engleski, njemački i moderni grčki.

 Vedrana Pribičević predaje na ZSEMu od 2007 godine, prvo kao asistent a od 2010.godine kao predavač. Uobičajeno predaje Osnove ekonomije i Mikroekonomiju, ali je također predavala Makroekonomiju, Međunarodnu ekonomiju, Statistiku ili interdisciplinarne kolegije poput Economies, Institutions and Societies.