dr. sc. Mario Varović

Untitled design

Obranio 2023. doktorski rad pod nazivom “Institucionalno uređenje europskog monetarnog poretka u interakciji s međunarodnim odnosima unutar Europske unije” te stekao akademski stupanj doktor znanosti (dr.sc.). Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. magistrirao (mr.sc.) iz područja računovodstva, financija i revizije te diplomirao 1995. na smjeru financija. Stručno se usavršavao na brojnim radionicama i seminarima u zemlji i inozemstvu.

U profesionalnoj karijeri područja interesa su računovodstvo, financijsko izvještavanje i centralno bankarstvo. Zaposlen od 1997. u Hrvatskoj narodnoj banci gdje je 2017. imenovan za direktora Direkcije financija i računovodstva u kojoj je odgovoran za financijsko-računovodstvene poslove te sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja HNB-a. Bio je jedan od predstavnika HNB-a u postupku pregovaranja s Europskom komisijom za ulazak RH u Europsku uniju, a od 2013. je član AMICO odbora za monetarni prihod i financijsko izvještavanje kod Europske središnje banke (ESB). Vodio je projekt usklađivanja računovodstva i financijskog izvještavanja HNB-a s Računovodstvenom smjernicom ESB-a u cilju pristupanja Eurosustavu.

Kao vanjski suradnik – viši predavač zaposlen je na ZŠEM-u od 2004. Predavao je brojne financijske i računovodstvene kolegije na dodiplomskom studiju, a posljednjih desetak godina predaje na diplomskom MBA studiju na engleskom jeziku (Managerial Techniques, Controlling, Financial Reporting & Analysis i dr.). Objavio niz znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim časopisima.