mr.sc. Katarina Kovač

Katarina Kovac

Katarina Kovač rođena je i školovana u Zagrebu. Godine 2004. upisuje studij ekonomije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Za vrijeme studiranja bila je demonstrator na kolegiju Makroekonomija. Diplomirala je 2008. godine.

Nakon završenog studija radi kao pripravnik u kompaniji Badel 1862 d.d., a 2010. započinje s radom na ZŠEM-u kao asistent na Katedri za ekonomiju, gdje je aktivna i danas. Pritom je sudjelovala u izvedbi nastave nekoliko ekonomskih kolegija (Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Makroekonomija, Ekonomija za managere te Međunarodna ekonomija), na hrvatskom i engleskom jeziku.

Osim nastave, bila je glavni koordinator dvije međunarodne ekonomske konferencije, radila kao koordinator Katedre za ekonomiju u AOL projektu (AssessmentofLearning) u sklopu dobivanja AACSB akreditacije, a bila je i član Stručnog vijeća ZŠEM-a kao predstavnik asistenata. Sudjelovala je na dvije ljetne škole: John Carrol University u Clevelandu, Ohio (SAD) te Higher School of Economics u Moskvi i StPeterburgu (Rusija). Godine 2012. odlazi u Prag na magisterij na CERGE-ei, smjer MacroeconomicForecasting. Od 2015. godine zaposlena je kao ekonomist istraživač u Hrvatskoj narodnoj banci, Direkcija za ekonomske analize.