Gordi Sušić, PhD

Gordi Susic

Gordi Sušić stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Svoje obrazovanje nastavio je na dvogodišnjem diplomskom programu iz ekonomije na Srednje europskom sveučilištu (Central European University), od čega prvu godinu magisterija završava na Sveučilištu u Essexu (University of Essex).

Nakon završetka diplomskog programa iz ekonomije (M.A. in Economics) pohađa magisterij iz ekonomije i financija na Londonskoj školi ekonomije (London School of Economics). Po uspješnom okončanju drugog diplomskoga studija (M.Sc. in Finance and Economics) zapošljava se u Hrvatskoj narodnoj banci. U 2005. godini postavljen je za direktora Direkcije za istraživanja HNB-a koju vodi i danas. Sudjelovao je u radu dva pregovaračka tima s ciljem utvrđivanja stupnja usuglašenosti pozitivnih zakonskih propisa Republike Hrvatske sa zajedničkom pravnom stečevinom EU-a za poglavlja Sloboda kretanja kapitala te Ekonomska i monetarna unija. Kao predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa drži predavanja i vježbe iz kolegija Makroekonomija i Međunarodna ekonomija na dodiplomskome studiju. U slobodno vrijeme bavi se planinarenjem i ronjenjem.