mr. sc. Franjo Borović

Franjo Borović

mr.sc. Franjo Borović vanjski je suradnik i viši je predavač na katedri za Digitalnu transformaciju i Katedri za ekonomiju i matematiku na ZŠEM-u, gdje predaje kolegije Excel for mathematical modelling, Programming, Application of software packages in mathematics and Numerical methods in economics te kolegij Big Data Analytics using Excel Business Intelligence and Power BI tools.

Na MBA MIS diplomskom studiju na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa predaje na kolegijima Telecommunications network i Business intelligence applications. Profesor je i informatičke skupine predmeta koji se izvode po novom kurikulumu za srednje škole smjera tehničar za računalstvo, opće gimnazije i smjera ekonomist.

Ekspert u održavanju računalnih laboratorija i IT opreme. Dugogodišnji je Microsoft, Carnet, ISVU i ECDL koordinator, te ECDL ispitivač i voditelj ZŠEM-ovog ECDL testnog ispitnog centra.

Dugogodišnji je voditelj IT-a te brojnih projekata i uvođenja informacijskih i drugih ERP sustava. Organizator, suorganizator i sudionik brojnih IT konferencija, foruma i Erasmus+ projekata.

Vodio je projekte implementacije i migracije sustavu za e-učenje (WebCT, Blackboard i Moodle-Carnet Loomen) i posjeduje certifikat CARNet E-Learning akademije – certifikat za područja strateškog planiranja uvođenja e-learninga, uspostavu i primjenu odgovarajućih organizacijskih modela za e-learning te odgovarajućih modela odabira tehnologije. Ima iskustva prilikom instalacije i održavanja ERP sustava (SAP, MS Dynamics). Bogato iskustvo u administriranju raznih informacijskih sustava.

Iskusan u savjetovanju oko optimizacije i IT sigurnosti te implementacije cloud tehnologija i usluga (Office 365 i GoogleApps). Bogato iskustvo u poučavanju domaće i internacionalne polaznike. Ima veliko iskustvo s cijelim nizom serverskih i klijentskih aplikacija te organizacijom profesionalnih videokonferencija i Webinara.

Održao je više međunarodnih predavanja na temu Wireless i ICT rješenja u turizmu, ugostiteljstvu i ostalim djelatnostima u Adria regiji. Radio je kao profesor u srednjoj grafičkoj i tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Zagrebu. Položio je pedagoško psihološku skupinu predmeta na pedagoškoj akademiji i PMF_u i državni stručni ispit kod agencije za strukovno obrazovanje. Položio je E-learning akademiju – ELA smjer Management i ostvario certifikat za područja strateškog planiranja uvođenja e-learninga, uspostavu i primjenu odgovarajućih organizacijskih modela za e-learning te odgovarajućih modela odabira tehnologije. Položio je i lokalnu Cisco akademiju po programu Cisco akademije mrežnih tehnologija (Specijalist za računalne mreže). Na matičnom fakultetu upisao je poslijediplomski studij “Menadžment poslovnih sustava”, smjer Korporativno upravljanje, gdje je i magistrirao na temu Primjena mobilnog učenja u Hrvatskoj te stekao akademski naziv magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija.

Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu smjer Informacijski sustavi, gdje je stekao akademski stupanj diplomirani informatičar.

Znanost

 1. Borović Franjo, Ille Ljiljana, Ledinek Sanja: “mLearning – fashion or neccessity?“, Mipro, Opatija, May 2008.
 2. Aleksić-Maslac, Karmela; Njavro, Đuro; Borović, Franjo: “Curriculum Development of the Course Information and Communication Technologies”, International Conference on Engineering Education (ICEE 2008), Pecs, Budapest, July 27th to July 29, 2008.
 3. Borović, Franjo; Aleksić-Maslac, Karmela; Vasić Dina: “IP ADDRESSING AND SUBNET IN THE GLOBAL ECONOMY” International Conference, Portorož, Listopad 2009.
 4. Borović Franjo, Vasić Dina, Karmela Aleksić-Maslac: ” M-learning as a new opportunity in knowledge management development”, Konferencija Portorož, Ožujak 2011.
 5. Borović Franjo, Cingula Domagoj, Primorac Dinko: Implementation of mobile learning in Croatia, International Scientific Conference, Economic and Social Development, Frankfurt 2012.
 6. Borović Franjo, Cingula Domagoj, Primorac Dinko: Stock analysis and forecast using neural networks (INA-R-A), International Scientific Conference, Economic and Social Development, Frankfurt 2012.
 7. Borović Franjo, Cingula Domagoj, Primorac Dinko: Implementation of mobile learning in Croatia, International Scientific Conference, Economic and Social Development, Frankfurt 2012.
 8. Ivan Plehaček, Franjo Borović and Karmela Aleksić-Maslać: The Development of the “Real“ Virtual Reality Glasses, International Conference, Applied Ethics and Artificial Intelligence, (Zagreb 2018)
 9. Karmela Aleksić-Maslać, Franjo Borović, Zdravka Biočina: Comparative content analysis of the Netspeak elements among pupils and students in asynchronous discussion ”professor-student”, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, (UK 2018)

Knjige

 1. Borović Franjo, Sabadin Ivančica: “Informatika 1”, High school textbook forEconomics, first grade, Zagreb 2012.
 2. Borović Franjo, Sabadin Ivančica: “Informatika 2”, High school textbook forEconomics, first grade, Zagreb 2012.