Josipa Šegota, bacc.oec.

Josipa Šegota je vanjska suradnica ZŠEM-a na kolegiju Ekonomija za managere. Trenutno je u Frankfurtu na usavršavanju na Goethe Universität Frankfurt gdje pohađa diplomski studij Međunarodne ekonomije i ekonomske politike. Zaposlena je u Fresenius Medical Care u Frankfurtu, u odjelu Strateškog i operacijskog managementa. Alumna je ZŠEM-a, te je preddiplomski studij ekonomije i managementa završila braneći rad na temu Konvergencija Hrvatske pri ulasku u Europsku monetarnu uniju. Karijeru je započela 2019. godine, na ZŠEM-u kao asistent Katedre za ekonomiju, a surađivala je na kolegijima Osnove ekonomije, Makroekonomija i Međunarodna ekonomija. Na ZŠEM Poslovnoj Akademiji obnašala je dužnost suradnika na međunarodnim projektima. Koautorski rad Green Growth in Croatia adapted to local level prezentirala je na prvoj hrvatsko-japanskoj konferenciji: Suvremeni problemi u ekonomiji, 2020.

U sklopu studija, jednogodišnju međunarodnu razmjenu provela je na Frankfurt School of Finance, djelovala kao international manager studentskog consultinga Next Junior Enterprise, te kao demonstrator na ekonomskim kolegijima.