Jadranka Osrečak, LLM

Poslije završene srednje škole i stjecanja zvanja zdravstvenog tehničara, svoje obrazovanje nastavlja u pravnom smjeru te upisuje studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Nakon toga odlazi u Veliku Britaniju na Queen Mary University of London gdje magistrira pravo u području međunarodne komparativne trgovačke arbitraže, međunarodne investicijske arbitraže i međunarodne arbitraže u području energetike. U međuvremenu, a i tijekom cijele poslovne karijere položila je i pohađala raznolike studije i osposobljavanja u područjima parničnog postupka, radnog prava, škole za pravosudne dužnosnike u trajanju 2 godine, treninga o investicijskim sporazumima i arbitraži te mnoga druga profesionalna usavršavanja i konferencije. Jadranka je doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Većinu svoje karijere gradila je u pravosuđu, a najviše se ističu pozicije u Općinskom državnom odvjetništvu kao viša državna savjetnica i zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Također, radila je kao voditeljica Ureda za međunarodnu i znanstvenu suradnju na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Od 2016. radi kao zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu privremeno upućena na rad u Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Autorica je nekoliko članka na hrvatskom i engleskom jeziku, govori engleski i španjolski jezik, a od 2009. je na doktoratu (smjer trgovačko pravo i pravo društava) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.