Ivan David Dogan, mag. phil.

Ivan David Dogan

Ivan David Dogan završio je studij filozofije na Sveučilištu u Zagrebu s posebnim naglaskom na području filozofije tehnologije i menadžmenta. Trenutno dovršava MBA studij Upravljanja lancima opskrbe na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM).

Ivan David asistent je na ZŠEM-u, pri Katedri za menadžment, poduzetništvo i digitalnu transformaciju. Poslovnoj zajednici održava seminare i stručnu edukaciju o korištenju umjetne inteligencije za produktivnost i inovacije. Njegove istraživačke aktivnosti usmjerene su prema sociološkim i menadžerskim aspektima novih tehnologija.