dr.sc. Andrija Raguž

Andrija Raguž

Dr.sc. Andrija Raguž je profesor u trajnom zvanju Zagrebačke škole ekonomije i managementa, gdje predaje matematičke predmete. Od 1999. do 2000, Andrija je kao DAAD stipendist boravio u Leipzigu, Njemačka, na Max Planck institutu za matematiku u znanostima(MPI-MIS). Prije dolaska na ZSEM 2009. godine, Andrija je bio zaposlen na Matematičkom odjelu PMF-a Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak od 1998. do 2009. (gdje je doktorirao 2004 na temi iz varijacijskog računa, te mu je 2008. dodijeljeno znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz polja matematike). Njegovi istraživački interesi su usmjereni su prema matematičkoj analizi, optimizaciji i ekonomskim primjenama. Autor je i ko-autor dvadesetak znanstvenih radova. Sudjelovao je na dvadesetak međunarodnih znanstvenih konferencija iz područja primijenjene matematike.

Pohađao je nekoliko međunarodnih škola i tečajeva iz područja matematike i ekonomije, na kojima je ostvario certifikate. Radno iskustvo u nastavi stekao je na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu (PMF-MO, FER) na kojima je držao nastavu iz većeg broja matematičkih kolegija.

Odabrani znanstveni radovi

  1. Raguž, Andrija: A priori estimates for finite-energy sequences of Muller’s functional with non-coercive two-well potential with symmetrically placed wells, Mathematical Communications 23 (2018) 1-21.
  2. Barić, Gordana; Greblički, Marijana; Raguž, Andrija: Are business cycles phase transitions?, Proceedings of 16th Conference of Applied Mathematics APLIMAT 2017 (2017), Vol. 1, pp. 40-62 (ISBN: 978-1-5108-3698-3) Copyright© (2017) by Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Printed by Curran Associates, Inc. (2017)
  3. Raguž, Andrija: On approximation of finite-energy sequences of Muller’s functional with non-standard 2-well potential, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 17 (2017), 713-–714/DOI 10.1002/pamm.201710325
  4. Raguž, Andrija: Relaxation of Ginzburg-Landau functional perturbed by nonlinear lower-order term in one dimension, Analysis and Applications 13(01) (2015), 101-123.
  5. Raguž, Andrija: A result in asymptotic analysis for the functional of Ginzburg-Landau type with externally imposed multiple small scales in one dimension, Glasnik Matematički 44(64), no.2 (2009), 401-421
  6. Pašić, Mervan; Raguž, Andrija: Singular behavior of bounded radially symmetric solutions of p-Laplace nonlinear equation, International Journal of Mathematical Analysis Vol. 3 no. 36 (2009), 1775-1788

Imenovanja

Od 2020. godine je član je matičnog povjerenstva vijeća veleučilista i visokih škola za prirodne znanosti AZVO-a.