dr. sc. Zvonimir Jelinić

Zvonimir Jelinić

Obrazovanje: Rođen 24. kolovoza 1979. godine, građanin Hrvatske. Diplomski studij: J.J. Pravni fakultet Sveučilišta Strossmayer u Osijeku (dipl.ing.građ. = Diplomirani pravnik 2002. godine). Poslijediplomski studij europskog prava: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (magistra pravnih znanosti u 2008. godini). Doktor prava: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomirao je 2010. Gostujući istraživač (Američko ministarstvo državnih stipendija) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Iowa, 2009. godine; na Sveučilištu Jagiellonian i Pravnom fakultetu u Krakovu, Centar za europsko pravo, Poljska 2006. godine; na Pravnom fakultetu u Lundu, Institut Raoul Wallenberg, Švedska 2005. godine (stipendija Švedske agencije za međunarodnu suradnju).

Povijest zapošljavanja: dr. Jelinić je izvanredni profesor u J.J. Pravni fakultet Sveučilišta Strossmayer u Osijeku predaje građanski postupak i srodne pravne predmete. Prije je podučavao pravo trgovačkih ugovora, pravo trgovačkih društava i europsko (javno) pravo. Ponosan je kao vanjski suradnik i predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gdje predaje kolegij Trgovačko pravo.

Profesionalno i nastavničko iskustvo, članstvo u stručnim i drugim udrugama: Stažiranje u Osječkoj županiji i trgovački sudovi, 2002-2003. Državni pravosudni ispit – primljen u odvjetničku komoru. Aktivno je angažiran na radu Pravne klinike pri J.J. Strossmayerov Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku. Dr. Jelinić je imao više od nekoliko predavanja i treninga u Hrvatskoj i inozemstvu. Do danas objavio je više od dvadeset radova na različite teme. Trenutno su njegova istraživačka zanimanja usmjerena na reguliranje tržišta pravnih usluga, pristup pravosuđu i djelotvornost pravde, različite proceduralne instrumente zaštite potrošača itd. Član je Hrvatske akademije pravnih znanosti, Zajednice alumni saveznika Hrvatske, Projekta Language4Law itd.