dr. sc. Zoran Barac

Zoran Barac

Dr. sc. Zoran Barac je direktor Zagrebačke škole ekonomije i managemeta te predstojnik Katedre za financije i računovodstvo.

Dr. sc. Barac doktorirao je management na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj, a znanstveni magisterij stekao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na posljediplomskom studiju Ekonomika međunarodne razmjene.

Trenutno na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa predaje kolegij Korporativno upravljanje.

Prije rada na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, obnašao je upravljačke funkcije u korporativnom sektoru kao direktor financija EPH Grupe i član uprave za financije u kompaniji Phoenix Farmacija d.d. Također kao Predsjednik uprave vodio je poslovanje Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva.

Dr. sc. Barac trenutno obnaša funkcije Predsjednika Nadzornog odbora društva za upravljanje investicijskim fondovima Platinum invest, člana nadzornog odbora ZŠEM Poslovne akademije i člana Nadzornog odbora tvrtke Croatia Airlines d.d..

Kao dugogodišnji i aktivni sportski djelatnik obnaša funkciju predsjednika Hrvatskog Wushu saveza, sportske organizacije koje se bavi promocijom i natjecanjima u disciplini Wushu što je zajednički naziv za borilačke vještine i sportove koji potiču iz Kine. Kao nacionalni Wushu trener uspješno je vodio sportaše u osvajanju medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

Dr. sc. Barac je također obnašao funkciju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor mirovinskih fondova u razdoblju između 2000. i 2005. godine.