dr. sc. Vitaliy Roud

Vitaliy Roud

Dr. Vitaliy Roud je istraživač i predavač na Katedri za ekonomiju i matematiku ZŠEM-a. Ima 17 godina iskustva u istraživanju, podučavanju i savjetovanju u području inovacija, kao i stručnost u kvantitativnim i kvalitativnim istraživačkim metodama. Doktorirao je (Dr. rer. oec.) na Tehničkom sveučilištu u Berlinu. Njegov istraživački i nastavni profil pokriva ekonomiju inovacija i tehnološke promjene, mjerenje inovacija, primijenjenu analizu podataka i ekonometriju te istraživačke alate i metode. Objavljuje radove u recenziranim časopisima visokog profila i pruža primijenjeno znanje relevantno za politiku kako bi podržao donošenje odluka utemeljenih na dokazima za međunarodne organizacije, vlade i tvrtke.