dr. sc. Predrag Haramija

Predrag Haramija

Doktorirao je 2010. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu na temu “Etika u marketinškim komunikacijama”. Magistrirao 1993. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Politički plakat u Hrvatskoj“. Na istom fakultetu je diplomirao 1984 kao dobitnik rektorove nagrade. Autor više znanstvenih radova iz područja marketinga, promidžbe, dizajna, ekologije i filozofije. U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti organizirao je nekoliko izložbi o grafičkom dizajnu i autor je 7 stručnih kataloga. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa predaje na kolegijima Promidžba i Integrirane marketinške komunikacije i zadužen je za vođenje diplomskog studija iz marketinga.

Znanost

Disertacije

 1. Etika u marketinškim komunikacijama s posebnim osvrtom na oglašavanje i odnose s javnošću multinacionalnih korporacija; Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb, 2010.
 2. Politički plakat u Hrvatskoj 1848. – 1990.; Magistarski rad; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Zagreb, 1993.
  Simbolička uloga boje u odjeći; diplomski rad; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1984. (Rad je dobitnik rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu.)

Originalni znanstveni članci

 1. Haramija P., (2014.), Politička komunikacija putem interneta – funkcionalna i moralna dimenzija, Obnovljeni život, Vol.69, No.4, Prosinac 2014.
 2. Haramija P., (2014.), Internet i izborna kampanja – svojstva izbora za gradonačelnika grada Zagreba 2013., Nova prisutnost, 12 (2014) 3, 341-359
 3. Haramija P., Jurković Majić O., (2014.), Percepcija Hrvatske u svijetu – uloga iseljeništva u brendiranju Hrvatske,Hrvatski iseljenički kongres, Zbornik radova, Zagreb 23-26.06.2014.
 4. Haramija, P., Poropat Darrer J. (2014.) Negativna izborna kampanja – uzroci, posljedice i etička dimenzija – Primjer izbora za tijela lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj 2013., Obnovljeni život, Vol. 69. No.4.,2014.
 5. Haramija P., Njavro Đ., Heršak E., (2013), Mogućnosti proizvodnje hrane – prijeteći problemi i nužni koraci, Obnovljeni život, Vol.68. No.3. Studeni 2013.
 6. Haramija P. (2013.), Covert Advertising and Product Placement – Legislation and Presence in Programs of Croatian Television Stations, paper presented on 12th annual International Conference on Research in Advertising (ICORIA), organized by ZSEM and the European Advertising Academy, Zagreb, June 2013.
 7. Haramija P., Njavro Đ.., (2012) Zlato, zašto je vrijedno, Obnovljeni život, Vol 67, No 4, FFDI, Zagreb, Prosinac 2012.
 8. Haramija P., (2012) Prikaz-recenzija knjige:, Josip Glaurdić, Vrijeme Europe, zapadne sile i raspad Jugoslavije, MATE d.o.o., Zagreb 2011., Obnovljeni život, Vol 67, No 4, FFDI, Zagreb, Prosinac 2012.
 9. Haramija P., Njavro Đ., Poropat Darrer J., (2012) Perspektive promidžbe u XXI stoljeću, Obnovljeni život, Vol 67, No 3, FFDI, Zagreb, Kolovoz 2012.
 10. Haramija, P., Prikriveno oglašavanje – fenomen i etičke implikacije, Obnovljeni život, časopis za filozofiju i religijske znanosti, Vol. 66. No. 3., FFDI, Zagreb, 2011
 11. Haramija, P., Korporacija i država – ustrojstvo i sposobnost za odgovornost, Obnovljeni život, časopis za filozofiju i religijske znanosti, Vol. 66. No. 1., FFDI, Zagreb, 2011. UDK 339/97:321š:174
 12. Haramija, P., Gaj Julije Cezar, majstor političkog marketinga – politička promidžba nekoć i danas, Obnovljeni život, časopis za filozofiju i religijske znanosti, Vol 65, No 2, 151 – 172, FFDI, Zagreb, 2010. UDK 32.019.5 ISSN 0351-3947.
 13. Haramija, P., Donosi li Internet novo poimanje čovjeka? – osvrt na viđenje čovjeka među pripadnicima digitalne kulture, Obnovljeni život, časopis za filozofiju i religijske znanosti, Vol.64. No.3., 363 – 374, FFDI, Zagreb, 2009. UDK 141.319.8:004.738.5
 14. Haramija, P., Etički obzor utemeljitelja odnosa s javnošću i etika u toj struci danas; Obnovljeni život, časopis za filozofiju i religijske znanosti, Vol.64. No.2. 199-222., FFDI, Zagreb, 2009. UDK 659.4 (091)17 ISSN 0351-3947.
 15. Haramija, P., Marketing usmenom predajom – fenomen i mogućnosti; Bogoslovska smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.77. No.4, Katolički Bogoslovni fakultet, Zagreb, 2008. UDK 658.8:659.144+659.186:2-425:17.036 ISSN 0352-3101
 16. Haramija, P., History of the Bosnian Army, Enver Imamović (1999)., (recenzija, prikaz), National security and the future, Vol. 1, No. 3-4., Zagreb, 2000., ISSN 1332-445, UDK 351.74
 17. Haramija, P., Report of the International Commission on the Balkans (1996). Unfinished Peace, (recenzija, prikaz),National security and the future, Vol. 1 No. 1., Zagreb, 2000. ISBN 953-96343-5-0/ ISSN 1332-445, UDK 351.74
 18. Haramija, P., Simbolička upotreba boje na tijelu: likovne i simboličke kvalitete boje na ljudskom tijelu, Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1984. UDK: 7(091)(05)
 19. Haramija, P., Nekoliko misli o odnosu početnice i percepcije: analiza odnosa verbalne i vizualne percepcije kroz pristup prvoj knjizi u životu djeteta, Umjetnost i dijete – časopis za estetski odgoj, OOUR Pedagogijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, XV, br. 5. Zagreb 1983., ISSN 0503-1575, UDK 37.036

Knjige i ostale publikacije

 1. Haramija, P., Antolović, K., (2015.), Odgovorno oglašavanje – pravo i etika u tržišnom komuniciranju, HURA i K&K promocija, Zagreb, 2015., ISBN 978-953-56121-2-4
 2. Haramija, P., Majstori hrvatskog plakata : Pavao Gavranić, Sergije Glumac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike. Zagreb, 1994. UDK: 76(064); 766:659.133.1
 3. Haramija, P., Crteži s ratišta, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, Zagreb, 1993. UDK: 741/744(064); 7.044
 4. Haramija, P., Stoljeće političkog plakata u Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, Zagreb, 1992. UDK: 76(064); 766:659.133.1
 5. Haramija, P., Zagrebački korijeni hrvatske grafike, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike. Zagreb,1992. UDK: 76(064)
 6. Haramija, P., Hrvatski kazališni plakat : plakati Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Kabinet grafike JAZU. Zagreb, 1991. UDK: 76(064); 766:659.133.1
 7. Haramija, P., Sedamdeset godina filmskog plakata u Hrvatskoj, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, Zagreb, 1989. UDK: 766:659.133.1; 76(064)
 8. Haramija, P., Turistički plakat u Hrvatskoj : 1925-1988., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, Zagreb, 1988. UDK: 766:659.133.1; 76(064)

Poglavlja u knjigama

 1. Haramija P. i sur., (2013.), Marketing usluga, udžbenik za 4 razred srednje škole. MATE, Zagreb 2013.
 2. (2010) Haramija, P., Uloga stranačkih skupova u promidžbi političkih stranaka – izbori za Hrvatski sabor 2007. , poglavlje u knjizi; Martinović, Maja, Marketing u Hrvatskoj – 55 poslovnih slučajeva, MATE d.0.0., Zagreb, 2011.
 3. (2010) Haramija, P., Slučaj Bernays – etički obzor utemeljitelja odnosa s javnošću, poglavlje u knjizi; Martinović, Maja, Marketing u Hrvatskoj – 55 poslovnih slučajeva,MATE d.0.0., Zagreb, 2011.
 4. (2010) Haramija, P., INA i stvaranje „zelenog“ korporativnog imidža; društvena odgovornost, zeleni marketing ili Greenwash?, poglavlje u knjizi; Martinović, Maja, Marketing u Hrvatskoj – 55 poslovnih slučajeva, MATE d.0.0., Zagreb, 2011.

Ostali stručni članci

 1. (2013.) Haramija P., Redaktura prijevoda knjige; William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler, Universal Principles of Design (Univerzalna načela dizajna), MATE, Zagreb, 2013.
 2. (2013.) Haramija P., Lokalni izbori 2013. – izostao prvi i najvažniji korak kampanje!, Poslovni dnevnik, 15.02.2013,http://www.poslovni.hr/hrvatska/lokalni-izbori-2013-izostao-prvi-i-najvazniji-korak-kampanje-230744
 3. (2012) Haramija, P., Redaktura prijevoda knjige; Sherrill Whiton , Stanley Abercrombie, Interior Design and Decoration (6th Edition), Prentice Hall; 6 edition (August 14, 2006), ISBN-10: 0131944045, ISBN-13: 978-0131944046, MATE d.o.o, Zagreb 2011.
 4. (2012) Haramija, P., Recenzija knjige, Josip Glaurdić, Vrijeme Europe, zapadne sile i raspad Jugoslavije, MATE d.o.o., Zagreb 2011.
 5. (2012) Haramija, P., Recenzija knjige, Don Tapscott, Odrasti digitalno – kako mrežna generacija mijenja vaš svijet,MATE d.o.o., Zagreb 2011.
 6. (2012) Haramija, P. Recenzija knjige, Stanley Abercombe, Sherill Whiton, Dizajn i uređenje interijera, MATE d.o.o., Zagreb 2011.
 7. (2011) Haramija, P., Recenzija knjige; Gregory Berns, Ikonoklast: neuroznanstvenik otkriva kako razmišljati drugačije, MATE d.o.o., Zagreb 2010.
 8. (2011) Haramija, P., Recenzija knjige; Pankaj Ghemawat, Redefiniranje globalne strategije, MATE d.o.o., Zagreb 2010.”
 9. (2012) Haramija, P., Recenzija knjige, Michael R. Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg,Ponašanje potrošača, MATE d.o.o., Zagreb 2011.
 10. (2011) Haramija, P., Recenzija knjige; Gregory Berns, Ikonoklast: neuroznanstvenik otkriva kako razmišljati drugačije, MATE d.o.o., Zagreb 2010.
 11. (2011) Haramija, P., Recenzija knjige; C.K. Prahalad, Bogatstvo na dnu ekonomske piramide, MATE d.o.o., Zagreb 2010.
 12. (2011) Haramija, P., Promidžba je oko nas, novi mediji i novi načini promidžbe korporacija, serija članaka u;Habitus – časopis studenata u ECTS sustavu bodovanja,Filozofski fakultet Družbe Isusove, vol. 1. br 7, 2010., vol 2. br. 8, 2011., vol. 2. br. 9, 2011., vol 2. br. 10, 2011.,
 13. (2007) Haramija, P., Vizualna komunikacija političkih stranaka u izborima 2007., serija članaka na web stranicama Hrvatske radio televizije, Zagreb, listopad – studeni 2007. (http://izbori.hrt.hr/content/blogcategory/108/89/)
 14. Haramija, P., Uloga Fonda za zaštitu okoliša u RH, Ekološki glasnik, Zagreb, 2006. UDK 504 ISSN 1330-1055
 15. Haramija, P., Sustav zaštite prirode u RH, Ekološki glasnik, Zagreb, 2006., UDK 504 ISSN 1330-1055
 16. Haramija, P., Novi zakon o otpadu i zakon o zaštiti zraka, Okoliš – glasilo Ministarstva zaštite okoliša i graditeljstva, Zagreb 2006.
 17. Haramija, P., Zakon o otpadu, Ekološki glasnik, Zagreb, 2005. UDK 504 ISSN 1330-1055
 18. Haramija, P., Sustav zaštite okoliša u RH, Ekološki glasnik, Zagreb, 2005. UDK 504 ISSN 1330-1055
 19. Haramija, P., Kataloški tablični prikaz; «Katalog informacija MZOPUG dostupnih javnosti preko Web –stranica»,Zagreb, 2005.
 20. Haramija, P., Radni prijedlog; «Prijedlog strategije informiranja MZOPUG (s tabličnim iskazom aktivnosti, stanja, prijedloga mjera te rokova i zaduženja), Zagreb, 2004.
 21. Haramija, P., Studija «Valorizacija stanja s prijedlogom mjera unapređenja učinkovitosti rada Uprave za zaštitu okoliša MZOPUG», Zagreb, , 2003.
 22. Haramija, P., «Razvoj i svojstva udruga za zaštitu okoliša u Republici Hrvatskoj», studija, MZOPUG, Zagreb, , 2004.
 23. Haramija, P., «Koncepcija časopisa «Okoliš» u elektroničkom i tiskanom obliku», analiza, MZOPUG, Zagreb, 2003.
 24. Haramija, P., Analiza; «Mogućnosti izdavanja glasila MZOPUG u tiskanom obliku», MZOPUG, Zagreb,, 2003.
 25. Haramija, P., Analiza; «Kratka raščlamba sustava informiranja MZOPUG», Zagreb, 2003.
 26. Haramija, P., Predgovor u katalogu izložbe fotografija Zvonimira Atletića «Srušene i oštećene crkve Zagrebačke nadbiskupije», galerija ZA-Te plus, Zagreb, 1999.
 27. Haramija, P., „Međunarodni ugovori o zaštiti okoliša i međunarodne ekološke nevladine organizacije“, Radovi tečaja diplomatsko konzularnih poslova RH, Pravni fakultet u Zagrebu, 1992.
 28. Haramija, P., Filmski plakat u Hrvatskoj, Filmska kultura, 1990. 33, 181-182 ; str. 28-34 ISSN 0015-170X UDK 766:791
 29. Haramija, P., Razvijanje Osjetljivosti za urbani prostor: prijedlog novog pristupa stvaranju kriterija učenika za vrednovanje urbane cjeline, Radionica, interni udžbenik vježbi iz povijesti umjetnosti za srednje škole. Zagreb, 1983.
 30. Haramija, P., Djelo Williama Blakea u kontekstu analitičke psihologije, Filozofski fakultet, Zagreb, 1983.