dr. sc. Paško Anić-Antić

Pasko Anic Antic

2008. godine obranio doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, polje ekonomija, grana računovodstvo (mentor, prof. dr. B. Ramljak). 2004 Obranio znanstveni magistarski rad na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, smjer Računovodstvo, Revizija i Financije (mentor, prof. dr. F. Spajić,). 1987 Završio Ekonomski fakultet sveučilišta u Zagrebu.

Trenutno radi u ATF Savjetovanje d.o.o., društvu za pružanje računovodstvenih, poreznih i financijskih usluga. Radio je u Centru za računovodstvo d.o.o., Zagreb kao glavni i odgovorni urednik „Računovodstvo i Porezi u Praksi“, stručnog časopisa iz područja računovodstva, poreza i financija, te savjetnik za računovodstvo i poreze. Od 2007.godine do 2008. godine radio je u „Ruđer Inovacije“ d.o.o. kao član uprave za računovodstvo i financije. U razdoblju od 2001.godine do 2006.godine radio je u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb kao voditelj računovodstva Grupe (Društvo za upravljanje obveznim i doborovoljnim mirovinskim fondom, Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondom i ostala povezana društva Banke). Od 1987.godine do 2001. godine radio je na poslovima računovodstva, revizije i financija u poduzećima ACM d.d. , Zagreb, Tekstilpromet d.d. Zagreb, Inženjerski biro d.d. Zagreb.

Stručno područje

 • Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“
 • Savjetnik za računovodstvo i poreze – Centar za računovodstvo (RiPuP)
 • objave stručnih i znanstvenih radova iz područja računovodstva, financija i poreza
 • predavanja na seminarima iz područja računovodstva, financija i poreza
 • održavanje stručnih radionica iz područja računvodstva, financija i poreza
 • predavanja na programu ovlaštenih financijskih savjetnika i upravitelja investicijskih i mirovinskih fondova – HANFA
 • član stručnih tijela za pripremu propisa iz računvodstva i poreza
 • član Izvršnog odbora Udruge poreznih stručnjaka RH • član Hrvatske revizorske komore

Znanost

 • Anić-Antić Paško, Varović Mario, Volarević Hrvoje: “Metode vrednovanja ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu – utjecaj na financijski rezultat i porezni aspekt poduzetnika u skladu s MRS 40”, Ekonomski pregled, broj 11/2006,str.789-808., Zagreb.
 • P. Anić – Antić: “Različitosti fnancijskog izvještavanja prema MSFI i nacionalnim standardima značajnijih svjetskih tržišta kapitala – komparativni pregled”, Ekonomski pregled 9-10/2007,str.567-585., Zagreb, 2007.
 • Karmela Aleksic-Maslac, Duro Njavro, Pasko Anic-Antic: “Advanced Testing Using Online Quizzes in WebCT”,Zbornik konferencije Online Educa Berlin 2007, Berlin (Germany), Nov. 28 – 30, 2007.
 • B. Ramljak, P. Anić – Antić: “Potreba za informacijama od strane institucionalnih investitora na tržištu kapitala RH u procesu odlučivanja u investiranje u dionice kotirajućih poduzeća”, Ekonomski pregled 7-8//2009., str.332-347.,Zagreb 2009.
 • Idžojtić, P. Anić-Antić: „Privremene razlike i učinci privremenih razlika na objektivnost financijskog izvještavanja u Federaciji BiH i RH“, Izlaganje na IV. Međunarodnom simpoziju, Međugorje, rujan 2009.godine.
 • Idžojtić, P. Anić-Antić: „Privremene razlike i učinci privremenih razlika na objektivnost financijskog izvještavanja u Federaciji BiH i RH“, Zbornik radova IV. Međunarodnog simpozija, str. 107-138., Međugorje, rujan 2009.godine.
 • B. Ramljak, P. Anić – Antić: “Utjecaj globalnog financijskog tržišta na standardizaciju financijskog izvještavanja kotirajućih poduzeća diljem svijeta” , CSR conference, Zagreb, lipanj 2010.
 • B. Ramljak, P. Anić – Antić: “Utjecaj globalnog financijskog tržišta na standardizaciju financijskog izvještavanja kotirajućih poduzeća diljem svijeta” , Zbornik radova CSR conference, str. 710-722., Zagreb, lipanj 2010.
 • B. Ramljak, P. Anić – Antić: “Primjena ekonomskih načela vrednovanja imovine u cilju fer i objektivnog utvrđivanja neto vrijednosti imovine poduzeća”- 5th Accounting and The New Labor Process Symposium, Istanbul, rujan 2010.
 • B. Ramljak, P. Anić – Antić: “Primjena ekonomskih načela vrednovanja imovine u cilju fer i objektivnog utvrđivanja neto vrijednosti imovine poduzeća”- 5th Accounting and The New Labor Process Symposium, članak u Zborniku konferencije, Istanbul, rujan 2010.
 • Idžojtić, P. Anić-Antić: „Specifičnosti računovodstva financijskih instrumenata u cilju objektivnosti financijskog izvještavanja u Fderaciji BiH i RH“, IV. Međunarodni simpozij, Međugorje, rujan 2010.godine.
 • Idžojtić, P. Anić-Antić: „Specifičnosti računovodstva financijskih instrumenata u cilju objektivnosti financijskog izvještavanja u Fderaciji BiH i RH“, Zbornik radova IV. Međunarodnog simpozija, str.103-124., Međugorje, rujan 2010.godine.
 • B. Ramljak, P. Anić – Antić: ” Korelacija tržišne cijene dionica i uspješnosti poslovanja poduzeća koja kotiraju na tržištu kapitala RH: posljedice na process odlučivanja”, Ekonomski pregled, 11/2010., str.666-682., Zagreb 2010.