dr. sc. Mirko Tatalović

Mirko Tatalović

Rođen 1950. godine u Drežnici, Ogulin, Hrvatska. Na Prometnom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1974. godine.Na Fakultetu ekonomskih znanosti u Zagrebu diplomirao 1975. godine. Poslijediplomski studij pohađa na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci, gdje magistrira 1989.godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Prometno-tehnološki čimbenici optimalizacije produktivnosti zrakoplovne tvrtke obranio je 2004. godine na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Godine 2010. Stekao je znanstveno-nastavno zvanje docenta, te je do danas angažiran kao vanjski predavač za predmete „Tehnologija zračnog prometa“, „Planiranje zračnog prometa“ i „Operativni postupci zračnih prijevoznika“.Od 2017. godine izabran je za predavača na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menadžment-ZŠEM u Zagrebu gdje stranim studentima predaje izborni predmet „Airline Management and Economics“.

Radno iskustvo

Od 1976. do 1981.radio u u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza kao stručni suradnik i kasnije savjetnik za zračni promet. Početkom 1981. godine imenovan tajnikom Poslovne zajednice zračnog prometa Hrvatske, gdje radi do 1991. kada se zapošljava u Croatia Airlinesu na različitim stručnim i liderskim pozicijama iz područja marketinga, strateškog planiranja i razvoja. U mirovini od kolovoza 2013. godine.Nakon toga izabran za predsjednika Vijeća Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo od 2014 do studenog 2016. godine.

Znanja i vještine

Pohađao više specijalističkih tečajeva , te posjeduje tri certifikata uglednih zrakoplovnih institucija. IAMTI zrakoplovni Institut Montreal (1989), Boeing Varšava (1992) i IATA Geneva (1993). U razdoblju od 1983 do2021 objavio je prema CROSBI profilu 72 autorska znanstvana rada iz područja transportne tehnologije (77) i ekonomije (24). Od znanstvenih radova posebno se ističe knjiga „ Menadžment zrakoplovne kompanije“ s ukupno 891 stranicom, te odobreni sveučilišni udžbenik „Planiranje zračnog prijevoza“ za studente Prometnog Fakulteta u Zagrebu koja sadrži 362 stranice. Prema Google znalcu ostvaren je visoki skor citiranosti od 121 citat, H indeks iznosi 5, a i10 indeks 2 (svibanj 2021). Aktivno se služi engleskim jezikom, a raspolaže i sa znanjima talijanskog, njemačkog i slovenskog jezika.

Aktualne funkcije i zaduženja

Tijekom 2020. godine izabran je za člana Nadzornog odbora Croatia Airlines , član je ekonomske sekcije Matice Hrvatske, član organizacijskog odbora časopisa „Suvremeni promet“ i vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta u Rijeci.