dr. sc. Ljerka Mintas-Hodak

Untitled design (13)

Dr. sc. Ljerka Mintas Hodak studirala je, magistrirala i 1975.g., doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Usavršavala se na brojnim seminarima, radionicama i skupovima u zemlji i svijetu. Tijekom karijere objavila je niz članaka u domaćim i međunarodnim časopisima s područja pomorskog prava i prava EU-a. Suosnivačica je ZŠEM-a 2002. godine, prodekanica i voditeljica Katedre za pravo na ZŠEM-u. Sudjelovala u osmišljavanju i u pripremi, a sad i izvođenju studijskog programa “Poslovno pravo i ekonomija”.

Foto: Robert Anić /Pixsell