dr. sc. Jurica Vukas

Jurica Vukas

Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu sa temom “Valuacija nefinancijskih korporacija u Republici Hrvatskoj”. Magistrirao je iz područja bankarstva i financija na Cass Business School u Londonu. Također je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu iz područja međunarodne ekonomije. Trenutno je zaposlen u Hrvatskoj narodnoj banci u Direkciji za provođenje monetarne politike. Predavač je kolegija Novac i bankarstvo te Međunarodne financije na stručnom studiju Zagrebačke škole ekonomije i managementa, kao i kolegija Financijska tržišta i institucije te Upravljanje rizicima financijskih institucija na diplomskom studiju. Sudjelovao na brojnim programima stručnog usavršavanja u organizaciji MMF-a i središnjih banaka iz područja monetarne politike, upravljanja rizicima te financijskog managementa.

Znanost

  1. “The Effectiveness of the 50/200 Dual Exponential Moving Average Crossover on the S&P 500”, American Society of Business and Behavioral Sciences e-Journal, 8, 2012,no. 1; July 2012. (with D.Alajbeg and J. Vukas)
  2. “Elementi poslovne etike u financijskom sektoru s naglaskom na investicijske fondove”, Vukas Jurica, Gvozdanović Igor, Jalšenjak Borna; Obnovljeni život, Zagreb, 1-2012, Vol 67; February 2012.
  3. Šverko Ivan, Pavlović Andrea, Vukas Jurica: “Male banke u Republici Hrvatskoj-što nam donosi budućnost?”, Ekonomski pregled, Zagreb, February 2012.